Het parkoers van de Borkstuifzandrun is volledig verhard. Een mooie gelegenheid om je wedstrijd hardheid te testen. Zie de foto’s voor beelden van dit prachtige parkoers.
Er is beperkte kleedgelegenheid in tenten buiten bij het dorpshuis. Op de kleedruimten is geen toezicht en er is helaas geen douche gelegenheid. Het dorpshuis zelf, zal gedurende de wedstrijd gesloten zijn.

Deelname is op eigen risico

Let op Corona maatregelen:

 • Kom alleen naar de wedstrijd of met maximaal 1 begeleider.
 • Er is geen gelegenheid tot het in bewaring geven van waardevolle spullen!
 • Het Dorpshuis is tijdens de wedstrijd niet toegankelijk; op het terrein van het Dorpshuis is kleedruimte in een tent.
 • Startnummers worden vanaf 12 oktober toegezonden per post en kunnen niet op de wedstrijd dag worden opgehaald.
 • Van elke loper die zich meldt voor deelname wordt verwacht dat hij/zij geen kenmerken heeft die kunnen duiden op een COVID-19 besmetting, zoals gehanteerd in de RIVM-gezondheidscheck. Kortom: door te verschijnen op het terrein en plaats te nemen in een startvak verklaart elke deelnemer ‘gezond te zijn’.
 • Het startvak is ingericht met stippen, hierdoor is er 1,5 meter tussenruimte met je medeloper. De stip is de opstelplaats van de loper.
 • De volgorde van de startvakken is op verwachte snelheid: hoe sneller je verwacht klaar te zijn hoe meer vooraan je kunt starten.
 • Het gehele klassement wordt opgemaakt op NETTO-eindtijd
 • Deelnemers wordt na de finish niets aangereikt: jeugd pakt zelf medaille en volwassenen pakken zelf herinnering.
 • Deelnemers voorzien zichzelf in het start/finish gebied van eigen drinken.
 • Er is een waterpost halverwege het parcours – hier zelf beker van de tafel pakken, er wordt niets aangereikt.
 • Deelnemers wordt gevraagd na de finish de route zo snel mogelijk vrij te maken en het terrein weer te verlaten
 • Toiletten zijn op het terrein van het dorpshuis.
 • Graag de handen ontsmetten voor je het startvak betreedt.

Toeschouwers:

 • Volg altijd instructies op van de organisatie.
 • Bij voorkeur: blijf thuis zodat het evenement doorgang kan vinden.
 • Van elke toeschouwer wordt verwacht dat hij/zij geen kenmerken heeft die kunnen duiden op een COVID-19 besmetting, zoals gehanteerd in de RIVM-gezondheidscheck. Kortom: door te verschijnen langs het parcours verklaart de toeschouwer ‘gezond te zijn’
 • Bij betreden van wedstrijdgebied – houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Voor toeschouwers is hard zingen en schreeuwen niet toegestaan.
 • Toeschouwers die het start finish gebied betreden dienen zich te registreren (bij een steward).

Algemeen voor alle aanwezigen:
Deze evenementen vinden plaats dankzij de hulp van vrijwilligers.
Volg hun instructies en aanwijzingen op en ga respectvol met ze om.

 

GBX parkoers Borkstuifzandrun

Ronde 5km Borkstuidzandrun